Ombygning af renseanlæg til grøntområde

Adresse: Øbakkevej 2765 Smørum
Bygherre: Furesø Egedal Forsyning A/S,
Landskabsarkitekt: Habitats ApS
Rådgiver:
Årstal: 2017
Entreprisesum: 900.000 kr.

Beskrivelse af projektet:

Fra spildevandsbassin til rekreativ oase. Omdannelse af Furesø Egedal Forsynings overløbsanlæg i Ledøje.
Anlægget ligger i kanten af landsbyen Ledøje og har tidligere været et aflåst teknisk anlæg med åbent overløbsbassin, med overløb af sort spildevand ca. 30 gange om året. Det er omkring 3000m2 stort. Forsyningen har besluttet at overdække bassinet og i den forbindelse åbne området op for Ledøjes indbyggere, så de for mulighed for at bruge området rekreativt, og så det lokale fårelaug får mulighed for at have to folde på området.

Byggeplads
• Etablering, drift og afrigning af byggeplads, herunder nødvendig beskyttelse af eksisterende træer og deres rodnet.

Rydning og sikring
• Nedtagning af eksisterende trappe, Fjernelse af betontop i rundt betonbassin.

Råjord og muldarbejder
• Reetablering jord/græsarealer, Skulpturering af jordopfyldningsbakker, Finjustering af jordlag på den store bakketop.

Belægninger
• Etablering af køresti, der pålægges makadam 6cm og efterfyldes med bakkegrus,
• Levering og sætning af Mark sten som markører langs kanten af køresti.
• Bordurstensbelægning gangareal
• Afretningslag og lægge fliser.
• Boardwalk af elefantriste inkl. fundament. 36 m2

Trapper
• Nyetablering af trappe 13 trin.

Terræninventar
• Levering og montering af Balancestubbe 43 stk.
• Levering og montering af Klatrepinde til skråning.
• Levering og montering af Runde bænke m ryglæn (ydre Ø310cm)
• Borde- og bænkesæt
• Fårehegn højde 116 cm, inkl fæstning og hegnsstolper (kløvede egetræsstopler) 295 meter.
• Klaplåge (b 1,2m) 2 stk.
• Fåreskur. Tømrebygget zinkskur m. betonfundament

Plantning
• Urteblanding og græsblandinger 2800m2
• Æbletræer, Kirsebærtræer, Frugttræer 22 stk. inkl. Opbinding samt 9 blandede frugtbuske.