Trafiksanering Selsøvej i Skibby

Adresse: Selsøvej, 4050 Skibby
Bygherre: Frederikssund Kommune, Vej og Trafik.
Landskabsarkitekt og rådgiver: NIRAS A/S

Årstal: 2020
Entreprisesum: 1 mio. DKK

Projektbeskrivelse:
Projektet omfattede trafiksanering af Selsøvej i Skibby fordelt på 3 etaper. Entreprisen omfattede udskiftning af brostensbelægning i hævertflade over ca. 100 m. Her blev der etableret pudepump på strækningen. Desuden blev en busholdeplads anlagt og et eksisterende sinusbump blev fræset ned.

Byggeplads:
• Færdselsregulerende foranstaltninger over 3 etaper.
• Afspærring af arbejdsområde over 3 etaper.

Rydning- og jordarbejder:
• Skæring af asfalt 12 lbm.
• Optagning og bortskaffelse af asfalt, 126 m2.
• Opbrydning af betonstensbelægning, 10 m2.
• Opbrydning af brostensbelægning og bortkørsel til depot, 540 m2.
• Opbrydning og rensning af granitkantsten for gensætning, 12 lbm.
• Afgravning af råjord til mellemdepot til genindbygning, 5 m2.
• Højderegulering samt udskiftning af eksisterende riste, fast til flydende, 6 stk.
• Højderegulering samt udskiftning af eksisterende dæksel, fast til flydende, 9 stk.
• Indbygning af stabilgrus til nye belægningskoter, 50 m3
• Opbrydning af 10 cm betonplade, 540 m2.
• Rydning og bortskaffelse af muldjord, 12 m2.
• Affræsning af slidlag, 185 m2.

Bundopbygning:
• Finregulering før udlægning af GAB I, 540 m2.
• Levering og udlægning af 260 kg/m² GAB I, 540 m2.
• Levering og udlægning af 60 kg/m² AB, 545 m2.
• Etablering af ramper til hævet flade ved fodgængerfelt, 12 lbm.
• Etablering af ramper til indkørsel, 23 lbm.
• Bundopbygning, 12 m2.
• Nyt slidlag til asfalt, 185 m2.

Belægninger/Støttemur:
• Kløvede granitkantsten at afhente i depot og sætte i beton, 22 lbm.
• Kløvet granitkantsten, at levere og sætte i beton, 10 lbm.
• Levering og sætning af chaussésten i Bushelle samt pudebump, 24 m2.

Afmærkning / Inventar:
• Optagning af pullerter for gensætning, 18 stk.
• Affræsning i sinusbump og vejafmærkningen.
• Levering og opsætning af færdselstavler, 4 stk.
• Levering og opsætning af Bomanlæg, 1 stk.
• Opsætning af steler fra depot, 14 stk.
• Levering og sætning af nye pullerter, 4 stk.
• Genopstribning af fodgængerfelt, 20 m2.
• Etablering af S32 bump fordelt på 15 m2.
• Forlængelse af pudebump fra 4 til 7 meter.
• Levering og opsætning af sektionsrækværk af 2m, 4 stk.