Biodiversitet og bæredygtighed spiller en stor rolle i bl.a. omsorg for økosystemer og variation af arter. Anlægsgartner Gottlieb A/S har haft medarbejdere på efteruddannelse i biodiversitet. Målet er at hjælpe til at gøre en forskel for miljøet og at blive førende indenfor området.

Anlægsgartner Gottlieb A/S har i marts måned afholdt GCO workshop ledet af Arkitema, og 21 medarbejdere har netop været gennem efteruddannelse i biodiversitet gennem Habitats. Sideløbende er virksomheden i proces med at ansætte en chef for bæredygtighed og biodiversitet. Ambitionen er, at det nye hold af specialister skal sikre, at hensyn til naturen herunder biodiversiteten er i fokus i alle projekter hos Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Bæredygtighed og Biodiversitet hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Biodiversitet består af mangfoldighed af økosystemer og variation indenfor og mellem arter. IPBES’ globale tilstandsrapport om biodiversitet og økosystemer fra 2019 peger på, at biodiversiteten mindskes hurtigere end på noget andet tidspunkt i menneskets historie, hvorfor der er behov for, at vi alle sætter ind. Anlægsgartner Gottlieb A/S tager udviklingen meget alvorligt.

Ved at skabe bæredygtige arbejdsmetoder er det muligt at nedsætte CO2-udledningen betydeligt og skabe fortsat fokus på biodiversitet.

Anlægsgartner Gottlieb A/S ser det derfor som et naturligt skridt at sætte ind både med ny viden og nye arbejdsgange.

Fokus på bæredygtighed og biodiversitet betyder, at Anlægsgartner Gottlieb A/S bl.a. udvikler nye arbejdsprocesser ift. både anlægs- og kloakprojekter, og grøn pleje og vedligeholdelse.

Det indebærer fx. nytænkning i driften ved:

  • Indkøb og (gen)anvendelse af råvarer og materialer
  • Energi- og hjælpestoffer bl.a. sprøjtemidler
  • Nedbringelse af COved bl.a. grøn omstilling af maskinpark til eldrevet maskinel
  • Dialog med kunder om specifikke arealer og definition af æstetik
  • Biodiversitetsoplæg til kunder ud fra deres konkrete arealers forhold
  • Indtænke bl.a. artsvalg, struktur- og cirkulære elementer i oplæg

Anlægsgartner Gottlieb A/S ser det som sin fornemste opgave at hjælpe med at passe på naturen, miljøet og omgivelser. Det sker gennem fortsat kompetenceudvikling og innovation, ved at udvise omtanke og prioritere bæredygtighed og biodiversitet i sit arbejde, i kundedialoger og i organisationen. Arbejdet fortsætter.