Ny Hollænderskolen Skybrudssikring

Større renovering og skybrudssikring af den indre skolegård.

Adresse: Frederiksberg ved Edisonsvej

Bygherre: Frederiksberg kommune

Rådgivere: Rambøll og Lars Knudsen, Enregis.

Årstal: 2019-2020

Entreprisesum: 3,3 mio.kr

Projektbeskrivelse:
Renovering og skybrudssikring af indre skolegård, herunder regnvandsbassin med plads til 85m3 regnvand.

Byggeplads:
• Oprettede indhegnet byggeplads med installeret vand og toilet.
• Gangarealer til fritidsordningen er etableret med beskyttelseshegn.
• Der er blevet udført færdselsregulerende foranstaltninger.

Forberedt terræn:
• Tavler inkl. stander, bænke øvrigt inventar taget op og lagt i depot.
• Nedrevet eksisterende skure samt fjernet gummiunderlag.
• Ryddet eksisterende fliser, optaget og afrenset eksisterende kantsten/ brosten.
• Optaget 20x20cm betonfliser, der er lagt i depot.
• Ryddet og bortkørt ukurante fliser herunder lodrette teaterfliser.
• Fræset og bortskaffet 25 mm asfaltslidlag samt udgravet for udvidet asfaltareal. Asfalt areal er blevet opbrudt og bortkøres til deponi.
• Fældet træer, fræsning af rødder og træstubbe.
Optaget/flyttet legeredskaber (fugleredegynge, mindre klatrestativ), basketkurv og højbede til depot.
• Nedrevet og bortskaffet 2 stk. træskure.

Bundopbygning:
• Opbygget bundsikringslag og bærelag.
• Afrettet eksisterende bærelag

Afløb i Jord og vandforsyning:
• Etablerede vejbrønde 5 i størrelsen Ø315PP, Ø425PP og Ø1250BT m. 70 l sandfang, inkl. rist.
• Spulebrønd, Ø1000 BT, inkl. dæksel etableret.
• Ny nedløbsbrønd m. 70 med sandfang, Ø315PP, inkl. dæksel stk.
• Nedgravet og forbundet glat ledning i Ø110, Ø120 og Ø250 i dybde 1,5 m.
• Etablerede drænledning Ø110 type fuldslidset i dybden 1,5m.
• Kontraklap/-ventil til indstik i rør Ø110/160PP, at levere og etablere.
• 160 m2 regnvandsbassin/forsinkelsesbassin med overløb etableret under fodboldbane.
• Udført afsluttende TV-inspektion af ledningsanlægget.

Belægninger:
• Sætning af genanvendte granitbrosten udført mellem asfalt og fliser.
• 20x20cm flisebelægning blev omlagt.
• Stålkant opsat omkring kunstgræsarealer.
• Anlagt kunstgræs på boldbanen og under gynge inkl. opbygning og fastgørelse.
• Udlagt ny asfalt på stier inkl. delvis SG-bund.
• 575 meter Robiniekanter opsat som støttemur, udført som trapper.
• Renoveret grusarealer med leret vejgrus.
• Herregårdssten lagt i sildebensmønster som vandrender.

El. Arbejde:
• Ombygget eksisterende tavle.
• Installeret og opsat forsyninger til gøglerskab og belysning.
• Nedgravet kabler, nedstøbt
• Samt fastgørelse af belysning.
• Fremført strøm til nye skure.

Tømrerarbejde:
• Opsat fritstående redskabsskur i sort tjæret træ, inkl. dør og fundament.
• Opsat redskabsskur mellem bygninger og mur. i sort tjæret træ inkl. dør i begge ender.

Beplantning
• Etableret 3 bede med bundplanter, slyngplanter, plantet træer inkl. jordløsning, muld og kultivering før plantning.

Inventar:
• Opsat blandet byrumsinventar fra depot.
• Opsat ny væghængt drikkefontæne.
• Træsveller opsat omkring alle plantebede
• Opsat boldbur h. 4000 mm med port, inkl. net på toppen samt montering af eksisterende mål.