Digtergården for Bolig Næstved

Adresse: H.C. Andersensvej 25, Næstved.
Årstal: 2020
Samlet entreprisesum: DKK 2,1 mio.

Projektbeskrivelse:
Etablering af skybrudssikring og strømpeforing af 4 boligblokke.

Renovering af kloak og regnvandsløsninger:

Renovering af rør under bygningerne:

 • Demontering og udskiftning af 35 stk. renselemme
 • Mekanisk rensning af 72 rørstræk
 • Strømpeforing af 37 stk. fodbøjninger (renovering til over gulv)
 • Partlining af 34 stræk < 3m.
 • Strømpeforing af 450 m fordelt på Ø100-Ø200
 • Stikåbning af 41 stik

Renovering af nedgangsbrønde, 11 stk.

 • Renovering af banket, bundløb og brøndsider
 • Udskiftning af rør
 • Reparation på hovedledning: Ø300 Partliner inkl. stikåbning

Højvandssikring af kælderplan

 • Udskiftning af 27 stk. gulvafløb til Kessel Drehfix afløb med højvandslukke
 • Etablering af 4 stk. Kessel højvandslukke i lyskasse

Sikring af omfangsdræn

 • Rens af ledninger, spul og mekanisk.
 • Udskiftning af sandfangsbrønde til nye.
 • Etablering af pumpebrønde med alarm, til sikring af permanent drift af dræn.

Strømpeforing af 26 m. Ø200 hovedledning

 • Strømpeforing af 90 m. Ø250 hovedledning
 • Strømpeforing af 57 m. Ø300 hovedledning
 • Strømpeforing af 32 m. Ø350 hovedledning
 • Stikåbning af 34 stik.

TV-inspektion af afløbsanlægget før og efter renovering

 • Herunder DTVK tv-inspektion med rapport efter udført kloakrenovering