EF Astrupgård, renovering af kloak, etablering af omgangsdræn og udskiftning af belægning

Adresse: Frederikssundsvej 189A-195B, 2700 Brønshøj.

Bygherre: EF Astrupgård

Landskabsarkitekt og rådgiver: Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Årstal: 2020-2021

Entreprisesum: 8,5 DKK mio.

Projektbeskrivelse:
Et gårdprojekt med omfangsdræn og drænbrønde, strømpeforing af kloak og faldstammer, renovering af trappeopgange, samt rydning af beplantning for at etablere ny belægning og beplantning til fælles afslapningsområde, og cykelskure og tørreplads.

Byggeplads:
• Afspærring og opsætning af gangbroer.
• Sikkerhedskoordinatorarbejde på projektet

Rydning- og jordarbejder:
• Rydning of fjernelse af eksisterende træer, planter og hæk.
• Udgravning og bortkørsel af klasse 2/3 jord, 2.140 ton.
• Oprydning og bortskaffelse af asfalt, 52 ton.

Afvanding og kloak:
• Etablering af omfangsdræn på både gade- og gårdside, 580 lbm.
• Opsætning af terrænbats, 970 m2
• Etablering af Ø315 drænbrønde, 21 stk.
• Strømpeforing af samle- og koblingsledninger 298 m.
• Stikåbning efter strømpeforing, 45 stk.
• Nedlægning og udskiftning af gulvafløb, 31 stk.
• De- og genmontering af faldstammer, 40 stk.
• Renovering af 10 nedgangsbrønde.
• TV-inspektion som kvalitetssikring på udført arbejde
• Udskiftning af 250m Ø110-160 spildevands- og regnvandsledninger

Bundopbygning:
• Udlægning af drængrus, 1189 ton.
• Udlægning af stabilgrus hvor belægning retableres, 439 ton.
• Udlægning af harpet sandfyld, 140 ton.

Belægninger/Støttemur/trapper:
• Etablering af chaussesten, 34 ton.
• Udlæg af ærtesten, 178 ton.
• Rådhusbelægning i gårdrum, 850m2
• Klinkebelægning, 150m2
• Udskiftning af kældertrapper i in situ og fundablokke x 14
• Renovering af dørportaler x 20
• Udskiftning af trin til hoveddøre til ny industribeton x 30
• Etablering af ny asfalt, 53 ton.
• Opsætning og tilslutning af vandsten i gårdmiljøet

Trækonstruktioner:
• Cykel- og barnevognsskur, 85kvm

Beplantning:
• Bevaring af eksisterende beplantning til fremtidig brug
• Anlæg af busk- og træ beplantning i gård
• Etablering af plantehuller, muld og espalier til slyngplanter