Greve Main nr. 16 – Byggemodning og jordflytningsprojekt 

Adresse: Greve Main 16, 2670 Greve
Bygherre: MB Food
Rådgiver: J &P rådgivende ingeniører
Årstal: 6 juni 2020 til 14. oktober 2021
Entreprisesum:  7 DKK mio. 

Beskrivelse:

På opgaven i Greve har Anlægsgartner Gottlieb A/S flyttet 35.000 tons jord og byggemodnet matriklen på 12.000 m2.

Der er etableret nyt regn- og spildevandsanlæg med tilhørende udskillere og pumpestationer med rør i dimensionerne Ø110-Ø500. Desuden er der etableret parkeringspladser og kørearealer i

colocbelægning og græsarmering. På opgaven arbejdede Anlægsgartner Gottlieb A/S for og sammen med Klar forsyning om udledning af regnvand til nærliggende å-miljø

Rydning- og jordarbejder

 • Afgravning og bortskaffelse af muld og råjord, 35.000 ton
 • Finplanering af råjordsplenum på 12000 m2
 • Indbygning af muldjord i nye græsarealer og græsarmeringssten 3.000 m2

Afvanding og kloak

 • Etablering af regn- og spildevandsledninger i dimensionerne Ø110-Ø500 700m
 • Etablering af sandfangs- og rensebrønde i dim. Ø315-Ø1000 35 stk.
 • Etablering af fedtudskiller NS 71/s 2 stk.
 • Etablering af olieudskiller NS 15l/s kl. 2 1 stk.
 • Etablering af pumpebrønd Ø1000
 • Etablering af afløbsrende til tung trafik 60t 60m

Bundopbygning

 • Opbygning af T3 vejkasse med bundsikring og stabilgrus, 6.816 m2
 • Opbygning af sandpude til fremtidig industri fabriksbygning, 6.500 ton sandfyld

Belægninger

 • Udlægning af Coloc-sten på veje og pladser, 5.760 m2 Udlægning af Coloc-græsarmeringssten på brandvej, 1.056 m2
 • Sætning af Albertslundkantsten, 550 lbm.

Beplantning

 • Plantning af bøgehæk 680 stk., 170 lbm

Etablering af græs:

 • Udlægning af muld og græssåning, 2.000 m2

Afmærkning / Inventar:

 • Afmærkning af p-pladser, 815 m2
 • Trækrør til strøm