Nordvejen, Græse Strandvej 22 

Adresse: Græse Strandvej 22, Frederikssund

 Bygherre: Græse Strandvej ApS

Landskabsarkitekt og rådgiver: MOE A/S

Årstal: Marts 2021– juni 2021

Entreprisesum:  DKK 4,3 mio.

 

Projektbeskrivelse:

Opgaven omfattede byggemodning samt etablering af ny kørevej til større udstykning.

Rydning- og jordarbejder:

 • Rydning af grønne arealer med beplantning og græs 1000 m2
 • Udlægning af muldjord fra depot på rabatter og skråninger 350 m3
 • Afgravning og bortskaffelse af kl. 0-3 råjord/grus, 5.700 m3
 • Afgravning og depotlægning af muldjord til genudlægning 800 m3

Afvanding og kloak:

 • Etablering af regnvandsledninger i dim. Ø110-Ø315, 250 m
 • Etablering af drænrør Ø110, 266 m
 • Etablering af sandfangs-, rense- og nedgangsbrønde i dim. Ø315 – Ø1500 20 stk.
 • Etablering af trækrør i ledningsgrave, 90 m
 • Spuling og TV-inspektion af samtlige ledninger

Bundopbygning:

 • Etablering af bundsikring 30cm 1.590 m2
 • Udlægning af stabilt grus 20 cm, 1.380 2

Spuns:

 • Montering af spunsvæg A2 12-770 Jagged Wall, 80 m

Belægninger/Støttemur:

 • Etablering af granitkantsten i beton, 200 m
 • Etablering af asfaltbelægning, herunder o Bærelag inkl. klæbning, 1.340 m2

Etablering af græs:

 • Etablering af græsplæne ved håndsåning, 1.250 m2

Inventar:

 • Etablering af pullertbelysning, 22 stk.
 • Opsætning af tændskab, 1 stk.
 • Nedgravning af tændkabel, 400 m