Nybrovej – Udskiftning af kantsten

Adresse: Nybrovej
Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Landskabsarkitekt og rådgiver: Niras, Allerød
Udførelsesperiode: Marts 2021 – december 2021
Entreprisesum: DKK 3,9 mio.
Projektbeskrivelse:
Opgaven omhandler udskiftning af betonkantsten imellem kørebane og cykelsti på begge sider af en
1.600 m lang strækning. Arbejdet blev udført i én side af vejen ad gangen med tilhørende
signalregulering til afvikling af biltrafik.

Rydning- og jordarbejder:

 • Skæring af 3.200 m asfalt, ca. 20 cm fra begge sider af eksisterende kantsten
 • Rydning og rensning af brosten og kantsten 3.200 m
 • Rydning og bortskaffelse af asfalt 1.300 m2
 • Bortkørsel af 900 ton forurenet jord

Afvanding og kloak:

 • Sætning af 48 stk. vejafvandingsbrønde
 • TV-inspektion af 10 rør og spuling af rør

Belægninger/Støttemur:

 • Sætning af 3.200 m Portugiser granitkantsten i kantstensbeton (16Mpa)
 • Etablering af 2 stk. asfaltramper ved statsministerboligen
 • Opfyldning og komprimering af rende i vejarealet hhv. cykelstiarealet med GAB0 indtil
  nuværende niveau af de eksisterende belægninger.
 • Reetablering med grus indtil overflade af ubundne lag
 • Udlægning af GAB0 indtil eksisterende asfaltslidlagshøjde

Afmærkning / Inventar:

 • Opsætning af trafikregulering og afspærring
 • Etablering af 62 stk. skaktern med Premark