Etablering af to nye parkeringspladser hos Rockwool

Adresse: Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

Bygherre: ROCKWOOL international A/S

Projekterende arkitekt: Vandkunsten A/S

Årstal: 2020

Entreprisesum: DKK 2.4 mio.

Projektbeskrivelse:
Omlægning af to nye parkeringspladser med Rockflow batts hos Rockwool A/S, samt etablering af støttemur.
Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog koordinerende sikkerhedsarbejde.

Byggeplads:
• Byggeplads etablering og demontering
• Velfærdsskure og materielopbevaring

Rydning- og jordarbejder
• Afrømning af muldjord på skråning at optage, deponere og genindbygge, 380 m2
• Terrænregulering og råjordsgrubning på skråning, samt indbygning af muldjord fra depot på skråning, 418 m2
• Indbygning og afretning med supermuld, 450 m2
• Etablering af plantehuller Ø80 inkl. udluftningssystem, 30 stk.
• Rydning af træer i plantebælte, inkl. stubfræsning, 70 stk.
• Afgravning og terrænregulering for ny kantsten, fortov og græsareal 155 m2.
• Jordbehandling og kultivering af muldarealer, 6.000 m2
• Rydning og bortskaffelse af kratbevoksning, 1.200 m2
• Skæring, opbrydning, bortskaffelse og deponering af asfaltbelægning, 10 ton.
• Opbrydning, bortskaffelse og deponering af betonfliser, 50 m2
• Råjord at læsse fra depot og indbygge, 500 m3.
• Udtagning af jordprøver til analyse, 10 stk.
• Levering og udlægning af vækstmuld, 130 ton.

Afvanding og kloak:
• Etablering af 6 stk. vejbrønde Ø315mm.
• Udgravning, afpropning af 2 eksisterende vejbrønde.
• Etablering af Ø110 mm rørføringer, inkl. kobling til eksist. regnvandbrønd, 77 lbm.
• Etablering af udluftningssystem til plantehuller (Ø80mm).
• Etablering af NCC DrænStabil, 30 m2.
• Rørføring Ø110mm regnvandsledning (1,5 m), 10 lbm
• Rørføring Ø110mm regnvandsledning (2,5 m), 10 lbm
• Sandfangsbrønd Ø315 i dybde 1,5m at levere og indbygge, 5 stk.
• Sandfangsbrønd Ø315 i dybde 2,5m at levere og indbygge, 5 stk.

Bundopbygning:
• Afretning og afgravning af eksisterende bundsikring (ca. 120 mm) på 600 m2.
• Opbygning af bundsikringslag (170 mm) af P-plads, 560 m2
• Opbygning af bundsikringslag (250 mm) af asfalt og brosten, 500 m2
• Opbygning af stabilgrus (150 mm) af P-plads, 560 m2
• Opbygning af bundsikringslag (150 mm) for asfalt, 470 m2.
• Opbygning af bærelag til nyt fortov, 65 m2
• Etablering af bundsikringsgrus, 20 m3
• Etablering af NCC drænstabilgrus, 10 m3

Belægninger/Støttemur:
• Etablering af nyt flisefortov af betonfliser, 148 m2
• Opstribning mellem p-pladser med soldaterfliser med 204 fliser.
• Opretning af eksisterende brostenkant med belægning af supplerende brostenskant på 35 lbm.
• Opsætning af terrænstøttemur, 83 lbm
• P-plads belægning med græsarmeringssten, 357 m2
• Udgravning og indbygning af rockflow elementer på 4 x 15 og 1 x 16 m3
• Etablering af 80x300x150mm betonfliser, 100 m2
• Etablering af 2 meter 100 x 200 x 200 græsarmeringssten, 445 m2
• Udlægning af asfalt, 455 m2
• Etablering af brosten, 33 m2
• Etablering af brostenskanter, 400 lbm.
• Kantfyldning med asfalt, 40 lbm.
• Belægning af flisefortov, 65 m2

Beplantning
• Etablering af 2 nye træer Ø16-18 cm
• Plantning af slyngplanter 20 stk. ved eksisterende hegn.
• Levering og plantning af bunddækkeplanter på skråning, 418 m².
• Plantning af bunddækkeplanter, 2800 stk.
• Levering og plantning af træer, 16-18mTk, 30 stk.

Etablering af græs:
• Udlæg barkflis, 396 m2
• Såning af dækafgrøde, 1400m²
• Såning af græsareal, 90 m2

Inventar:
• Succesfuld koordinering med anden entreprenør omkring belysningsprojekt, herunder 500m trækrør
• Koordinering med anden entreprenør: Opsætning af lader til el-bil.
• Etablering af parkeringssøm (Ø 150), 99 stk.
• Koordinering med anden entreprenør: Opsætning af flagstang, 4 stk.
• Koordinering med anden entreprenør: Opsætning af kunstprojekt.