Parkstien

Adresse: Parkstien, 2300 København S

Bygherre: C.C. Brun Entreprise A/S

Rådgiver: Via Trafik

Entrepriseform: Underentreprise

Årstal: Januar 2023 til april 2023

Entreprisesum: DKK 2,4 mio.

 • Opgravning og bortkørsel kl. 1-4 jord – 1000 ton
 • Opbrydning og bortskaffelse af 100 ton GAB og
  slidlag
 • Levering og sætning af ø315 vejbrønde – 16 stk.
 • Levering og lægning af Ø160 ledning – 60 m.
 • Levering og udlægning af bundsikring
  og bærelag – 700 m3
 • Etablering af kantsten – 270 lbm.
 • Levering og plantning af træer – 9 stk
 • Udlægning af GAB og slidlag – 600 m2
 • Etablering af kørebaneafmærkningProjektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Anlægsgartner Gottlieb A/S har sørget for fjernelsen af eksisterende kloak, etablering af nye brønde og ledninger,
samt efterfølgende etablering af 240 m. cykelsti – alt sammen ved ARC’s nye affaldshåndteringscenter på Parkstien i
København S.
Den nye asfaltcykelsti blev udført med ny bundopbygning af genbrugsmaterialer og med kantsten i hele cykelstiens
brede. Projektet blev afsluttet med beplantning af 9 nye træer langs vejstrækningen.
Herudover er der etableret 100 m2

græs og reetableret kørebane med asfalt, efter endt arbejde.

På sagen var der stort fokus på et højt sikkerhedsniveau, da alle arbejder var tæt på en vej med tung trafik. Der blev
sat afspærring op med N42 og etableret frimeter. Her ud over var kategori 3 tøj, samt hjelm obligatorisk på pladsen.
Desuden havde projektleder og formand et godt og tæt samarbejde med både Bygherre og Rådgiver.