Slyngning af Troelstrup bæk – Etape 1

Adresse: Skovholmlundsvej og Arne Jacobsen Vej, 4690 Haslev
Bygherre: Skovholmslund ApS
Landskabsarkitekt og rådgiver: Lyngkilde A/S
Udførelsesperiode: Oktober – november 2022
Entreprisesum: 1 DKK mio.

Beskrivelse

Projektet omfattede slyngning 850 meter ny Troelstrup bæk, og indebar dels oprensning og opfyldning af den eksisterende bæk samt opgravning af det nye slyngede bækforløb. I bækken blev der desuden etableret gydebanker, stryg og høl samt udlagt store sten til krydsning af
bækken til fremme af biodiversitet.

Slyngning af bæk:

 • Afgravning, transport og udlægning af opgravet råjord ifm. udgravning til Troelstrup bæk, 13.000 m3
 • Oprensning af vækstlag i eksisterende bæk, 2.000 m3
 • Opfyldning af eksisterende bæk med overskudsjord, 6.000 m3
 • Overskudsjord oplagt i lokalt depot, 7.000 m3
 • Udlægning af 10 – 15 cm sten i bækken, 40 tons
 • Udlægning af større marksten i bækken, 20 tons
 • 3 overgange med flade naturlige trædesten for bæk krydsning
 • Etablering af 4 gydebanker, i alt 100 m3
 • Etablering af stryg og høl, i alt 300 m3

Afvanding og kloak:

 • Udløb fra regnvandsbassin inkl. stensætning, Ø 250 mm bt, 5 lbm
 • Drænudløb inkl. stensætning, Ø 150 mm PE, 50 lbm
 • Drænudløb inkl. Stensætning, Ø 250 mm PE, 85 lbm
 • Drænudløb inkl. Stensætning, Ø 100 mm PE, 50 lbm
 • Drænudløb inkl. Stensætning, Ø 80 mm PE, 5 lbm
 • KS og indmålinger af alle brønde og ledninger