Tjørnevangen, Brøndby

Projektbeskrivelse:
Renovering af privat fællesvej Tjørnevangen, hvilket indebar etablering af ca. 200 m. fortov, og ca. 200 m. rabat. Herudover er der etableret vejbump, udskiftet afvandingssystem, opsat belysning, samt etableret 2 overkørsler til hhv. Strandskolevej og Gammel Køge Landevej.

Adresse: Tjørnevangen, 2660 Brøndby Strand
Bygherre: Brøndby Kommune
Landskabsarkitekt og rådgiver: Niras, Allerød.
Udførselsperiode: April 2021 til juli 2021
Entreprisesum: DKK 2 mio.
Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog sikkerhedskoordinator funktionen på projektet

Rydning- og jordarbejder:

 • Skæring af asfalt og beton, 500 lbm
 • Opbryde og bortskaffe betonkantsten, 125 t
 • Opbrydning af revir med chaussésten, inkl. betonfundament 150 lbm
 • Affræsning af asfalt og beton, inkl. bortskaffelse 1.300 m2
 • Afgravning af jord, samt bortskaffelse klasse 1-4, 350 m3
 • Affræsning af eksisterende vejbump
 • Udlægning af geonet, 100 m2

Afløbsarbejder:

 • Stikledning: opgravning og bortskaffelse af eksi. samt lægning af ny ø160 mm, 25 lbm
 • Tilslutning af nedløbsbrønde ø315 mm, inkl. 70 l sandfang, vandlås, karm og rist, 8 stk.
 • Indmåling af nye ledninger og brønde inkl. TV-inspektion og spuling af færdigt anlæg

Bundopbygninger:

 • Opbygning af BS, kl. II, 550 m2
 • Opbygning af SG kl. II, 550 m2

Belægning:

 • Leveret og udlagt med GAB 0 og GAB I, 270 m2 samt 450 lbm
 • Leveret og udlagt AB 6t og AB 8t på fortove, indkørsler, kørebane og overkørsler, 1.600 m 2
 • Leveret og udlagt 30 km/t cirkelbump, 1 stk.
 • Kløvet granitkantsten, lige og radius, sat i beton, 400 lbm.
 • Chaussésten sat som midterbort i flisefortov, 220 lbm.
 • Fortovsfliser, 190 m2
 • Kørebanefliser, 90 m2
 • Brosten som ramme i overkørsel, 50 lbm
 • Niveautilpasning af belægninger på tilstødende grunde, 395 m2

Afmærkning og inventar:

 • Kørebaneafmærkning, 8 lbm 10 cm afmærkning samt 4 stk. hajtænder
 • Opstilling af standere, 7 stk.
 • Opstilling af tavler, 7 stk.
 • Opsætning og montering af belysningsmaster, inkl. trækrør og kabelgravning, 10 stk.
 • Opstilling af steler ved bump, 4 stk