LAR løsninger – Lokal afledning af regnvand

Vi oplever et stigende behov for klimatilpassede løsninger, som kan sikre lokal afledning af regnvand.

LAR – lokal afledning af regnvand – dækker over et princip for, hvordan vi håndterer de stigende mængder af nedbør.

LAR er den del af klimatilpasningen, der handler om at forsinke, om nedsivning, fordampning, og transportere eller genanvende regnvand, hvor det falder og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Gennem de seneste år har vi set en stigende tendens til mere ekstreme vejr, der kan medføre store oversvømmelser i områder med dårlig afledning eller anvendelse af overfladevand. Oversvømmelser, som kan medføre skader med store økonomiske omkostninger på selv mindre arealer. Derfor vælger virksomheder, boligselskaber og offentlige myndigheder at sikre deres områder mod oversvømmelse med LAR.

Forskellige LAR-løsninger

Vi etablerer LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloaksystemer, som typisk giver oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. Der findes i dag mange forskellige LAR-løsninger, som man kan anvende – alt efter hvilken situation man står i.

Fx kan regnvand afkobles fra spildevandet. Regnvand fra tage og faste belægninger kan nedsives i regnvandsbede, lavninger og grøfter på en ejendoms areal. Regnvandet fra vejene kan også nedsives i regnbede, men vil i vinterperioden blive frakoblet på grund af forøget indhold af vejsalt.

Nedsivning: Etablering af læsninger med regnbede og bassiner, hvor vandet kan sive ned eller fordampe indtil der igen er plads i kloakken.

Forsinkelse: Etablering af bassiner og lignende.

Lokal anvendelse af regnvand: Med andre LAR-løsninger kan vi udnytte regnvandet til blandt andet vanding af anlæg og græsplæner.

 • LAR løsninger

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Bestil vores konsulent

  Hos anlægsgartner Gottlieb er vi specialister i alle former for anlægsopgaver, herunder naturligvis LAR-løsninger. Vi sørger for hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Vi har derfor uddannet vores egen regnvandskonsulent til både at rådgive om og projektere LAR-løsninger. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

  Processen er således:
  • Vi kommer ud og besigtiger området og vurderer mulighederne
  • Vi beregner en løsning og anbefaler en løsning
  • Tilbudsgivning
  • Vi udfører arbejdet

  Eksempler på LAR Løsninger:
  • Faskiner
  • Nedsivning af regnvand
  • Forsinkelsesbassiner, både åbne og lukkede
  Omfangsdræn og skybrudssikring
  • Adgangsveje ved klimatilpasningsområder – over søer og åer

  Michael Thrysøe
  Michael Thrysøe
  Produktionsleder – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på kloakservice

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.