LAR løsninger – Lokal afledning af regnvand

Vi oplever et stigende behov for klimatilpassede løsninger, som kan sikre lokal afledning af regnvand.
LAR – lokal afledning af regnvand – dækker over et princip for, hvordan vi håndterer de stigende mængder af nedbør.

Forskellige LAR-løsninger

Vi etablerer LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloaksystemer, som typisk giver oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. Der findes i dag mange forskellige LAR-løsninger, som man kan anvende – alt efter hvilken situation man står i.

 • Nedsivning: Etablering af læsninger med regnbede og bassiner, hvor vandet kan sive ned eller fordampe indtil der igen er plads i kloakken.
 • Forsinkelse: Etablering af bassiner og lignende.
 • Lokal anvendelse af vandet: Med andre LAR-løsninger kan vi udnytte regnvandet til blandt andet vanding af anlæg og græsplæner.

Bestil vores konsulent

Hos anlægsgartner Gottlieb er vi specialister i alle former for anlægsopgaver, herunder naturligvis LAR-løsninger. Vi sørger for hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Vi har derfor uddannet vores egen regnvandskonsulent til både at rådgive om og projektere LAR-løsninger. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

 • LAR løsninger

Få hjælp til:

– Rådgivning om LAR
– Projektering
– Etablering af LAR-løsninger
– Dialog med kommune, f.eks. om bygge- og tilslutningstilladelser

 • LAR løsninger
 • lokal afledning af regnvand

Eksempler på LAR Løsninger:

 • Faskiner
 • Nedsivning af regnvand
 • Forsinkelsesbassiner, både åbne og lukkede
 • Omfangsdræn og skybrudssikring
 • Adgangsveje ved klimatilpasningsområder – over søer og åer
Kim Mundberg
Kim Mundberg
Afdelingschef Entreprise og kloak
Fagligt ansvarlig kloakmester

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud på LAR-løning

Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

Kundeudtalelser

Vinterservice

Super god service.

Nordisk Erhvervs Partner, 2730 Herlev

Vedligehold af grønne arealer

Der er blevet udført alt hvad der er aftalt til prisen, der har været en god dialog og sparring omkring projektet.
Jeg kan kun anbefale dem og vi/jeg vil helt sikkert benytte dem igen til anden opgave.

G/F Ådalen, 4000 Roskilde

Undersøgelse og renovering af kloak

Gartner Gottlieb udførte et større projekt om undersøgelse af vores kloakers tilstand vha. tv-inspektion, og med efterfølgende renovering af kloakerne. Et kompliceret projekt med mange ejerforeningen involveret. de holdt overblikket og afsluttede arbejdet i fin stil.

Gårdlauget Lipkesgården, 2100 København Ø

Udvendige havevedligeholdelse

Når det er den samme persom kommer hver gang, er det godt, en som er fortrolig med haven og de ønsker jeg har.

Birgit & Hans Wied Iversen, 3630 Jægerspris

Omlægning af bed

Jeg har fået det flotteste bed med god vejledning af Ulrik Gartnerne, der var her, arbejdede ihærdigt og gav bare så meget ekstra uden merbetaling. De har efterfølgende brugt tid på, at komme forbi og se bedet, af ren interesse. Giver Gottlieb mine bedste anbefalinger.

Heidi Bjørklund, 4000 Roskilde

Udvendige haveanlæg

God service og godt arbejde.

Bent Bugge Krogsnæs, 3650 Ølstykke

Hækklipning

Kvikke og hurtigt opfattende medarbejdere, som ikke klager sig trods ekstrem varme og fysisk arbejde.

Karen Thorgaard, 4000 Roskilde

Anmeld Håndværker