Kloakservice i København

Vores kloakservice i København kan rykke ud med kort varsel og løse dine akutte kloakproblemer.
Hos Anlægsgartner Gottlieb tilbyder vi fuld kloakservice til alle virksomheder, offentlige institutioner, kommuner og boligforeninger i København.

På grund af klimaændringer og dermed øgede regnmængder stilles der nye miljøkrav i Danmark. Dette stiller større krav til kloakløsninger, både spildevands- og regnvandsløsninger. Anlægsgartner Gottlieb følger godt med i de nyeste tiltag indenfor kloakservice og yder derfor også rådgivning om industri- og kloakservice til kunderne, om løsningen på netop deres opgave. Der kan være tale om simpel separering, reparation, spuling, kameraundersøgelse, tømning, rensning, nedsivningsanlæg, pileanlæg og rodzoneanlæg.

Der bliver i dag stillet større krav til drænsystemer, grundet ændret klima og grundvand. Fx er der flere kældre der inddrages til bolig, i denne forbindelse skal kælderrum opvarmes, med deraf følgende mulighed for kondensudvikling. Der kan også være tale om for store mængder af overfladevand som ønskes bortledt. Der er kommet forskellige LAR- løsninger, hvor regnvand kan afledes på egen matrikel, på trods af dårlig jordbund eller høj grundvandsstand. Vi kan anlægge regnvandsbede, faskiner, små havedamme, som samtidigt laves naturskønt og enten får fordampet eller nedsivet regnvandet over et større område. Disse løsninger kan også kombineres med et grønt tag.

Spar tid og penge ved at kombinere kloakservice med en plan for udendørsanlægget

Det er ekstra praktisk, hvis det firma, som løser kloakopgaven, samtidig er anlægsgartnere. Anlægsgartner Gottlieb kan anlægge eller renovere kloakken med størst muligt hensyn til dine udendørsarealer og sørge for, at skaderne efter gravearbejdet bliver udbedret med det samme. Vi tager helt enkelt højde for det hele i projektplanen og tilbyder rådgivning og sparring inden vi går i gang.

Medlem af Danske Kloakmestre – din garanti for kvalitet og sikkerhed

Anlægsgartner Gottlieb er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, hvilket er din garanti for, at vores kloakservice bliver udført til højeste kvalitetsstandard. Vi er desuden underlagt kvalitetskontrollen hos Bryggeriets Kvalitetskontrol. Bestil en kloakmester her.

Få et uforpligtende tilbud


Kombiner kloakservice med anlægsarbejde

Kloakrenovation er ofte et omfattende stykke anlægsarbejde, hvor fortove, gulve og græsarealer omkring kloakledningerne graves op, og vandtilførslen skal lukkes i længere perioder. Det kan skabe store udfordringer for beboere i boligforeninger eller for virksomhedens daglige drift. Anlægsgartner Gottlieb har både ekspertisen og det rette udstyr til at løse opgaven fra start til slut.

En af de mest hyppige årsager til forstoppelse i kloakken er rødder og aflejringer, der stopper kloakken til.

Rødder fra træer og buske kan med lethed arbejde sig ind i rørene, og små rodspidser kan ofte skabe aflejringer, hvilket ødelægger gennemstrømningen af spildevandet i røret. Med vores vand drevne rodskærer kan vi skære rødder og aflejringer væk. Det sker med en tv-inspektion, så vi kan se præcis hvor problemet er og begrænse både følgeskader og tiden.

Kloakservice for industri og virksomheder i København

I forbindelse med kloakservice i København kan vi tilbyde:

• Etablering af kloaksystem og rørledninger
• • Opgravning og renovering af kloaksystem
• Etablering af dræn og regnvandsbede
• Genetablering af belægning, herunder asfaltarbejde og brolægning
• Projektering og rådgivning af totalentreprise for anlægs- og kloakopgaver
• Serviceaftale på rottespærre.

Miljø:
Når vi udfører vores arbejde, er det vigtigt for os at overholde gældende lovkrav samt brancherelaterede regler. Vi forsøger at påvirke miljøet mindst muligt ved brug af miljørigtigt værktøj og materiel, og vi kører i miljørigtige biler. Desuden tilskynder vi vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at agere miljøbevidste.

Anlægsgartner Gottlieb A/S er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, hvilket er din garanti for, at vores kloakservice bliver udført til højeste kvalitetsstandard. Vi er desuden underlagt kvalitetskontrollen hos Bryggeriets Kvalitetskontrol. Bestil en kloakmester på Sjælland – kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

Medlem af Danske Kloakmestre – din garanti for kvalitet og sikkerhed.

Ring +45 46 41 44 42 eller kontakt os her.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker