Sankt Hans Gade karreen – Etablering af byfornyelsesprojekt, ny gårdhave

Adresse: Fælledvej, Sankt Hans Gade og Ravnsborggade. Nørrebro København

Bygherre: Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Fysik, Område- og Byfornyelse

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Rådgiver: Kuben Management A/S

Årstal: 2019

Entreprisesum: 7 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

Etablering af byfornyelsesprojekt, ny gårdhave i Sankt Hans gade Øst karréen.
Projekt omfatter, regulering og nyetablering af kloak, nedrivning, renovering af eksisterende mure, reetablering af bygningsdele på nabomatrikler, som påvirkes af projektet samt komplet etablering
og afhjælpning for projekt – Ny Fælles Gårdhave i Sankt Hans Gade Karreen – ØST, afgrænset af
gaderne Sankt Hans Gade, Ravnsborggade og Fælledvej på Nørrebro, København. Mod øst afgrænses
projekt af bygningen til Mellemfolkelig Samvirke.

Byggeplads og beskyttelse
• Indretning, drift, beskyttelse og nedtagning af byggeplads.
• KS-materiale inkl. DV-plan.

Rydningsarbejde
• Rydning og bortkørsel af beplantning og træer.
• 51 m2 nedrivning og bortkørsel halvtag ved cykelparkering.
• 28 m2 nedrivning og bortkørsel af lukkede skure.
• Rydning og bortkørsel af inventar, sandkasser, øvrige legeredskaber, plantekummer og tørrestativer.
• 55 lbm. plankeværk nedtages og bortkørsel.
• 1036 m2. Asfalt belægning ryddes, underliggende brosten tages op renses til deponi. Opbygning tilpasses
fremtidig trafikklasse.
• 1695 m2 asfalt inkl. opbygning ryddes og bortkøres iht. projekteret terræn.
• 237 m2 granitkantsten og betonkantsten i deponi.
• 3348 m2 granitbrosten i deponi.
• 170 m2 betonflise belægning.
• 325 m2 af SF-sten belægning.
• 3,5 ton støbt betonbelægning / beton fundament og kældernedgang.
• 644 m2 overfladelag på grus-befæstelse.

Jordarbejder
• 100 ton Afgravning, bortkørsel og deponi af muld. og råjord, kl. 1.
• 1176 ton Afgravning og bortkørsel af muld- og råjord, Kl. 2-3.
• 250 ton Afgravning og bortkørsel af råjord, Kl. 2/3 fra kloak/drænarbejder.
• 80 ton Afgravning og bortkørsel af råjord, Kl. 4.
• Løsning af råjord samt 15 ton terrænregulering med råjord.

Muldarbejder
• 486 ton udlægning af ny muld, plantebede og græsplæne.
• 70 m2. kultivering og muldforbedring, af eksisterende muldarealer.
• 11.372 m2. finregulering samt muldbearbejdning af alle muldarealer.
• 48 ton muld til regn-bede.

Belægningsarbejder
• 1067 m2 udlægning af asfaltbelægninger.
• 1164 m2 brostensbelægning.
• 420 m2 betonbelægningssten.
• 319 lbm vandrende, brosten.
• 140 m2 grus-befæstelse.
• 69 m2 faldsand og sandkassesand på legeplads.

Kantarbejder
• 827 lbm. sætning af brostenskant, granit.
• 290 lbm. sætning af kantsten, granit.
• 9 lbm. sætning af albertslundkantsten.

Murerarbejder
• Komplet opbygning af trappeanlæg.
• Reetablering af murværk efter nedtagning af eksisterende skure, støttemure og væghængte cykelstativer.
• 150 lbm. reetablering af sokkel.
• Retablering af eksisterende mur.

Blikkenslagerarbejder
• Tagnedløb på overdækninger
• Tagrender på overdækninger

Smedearbejder
• 57 stk. cykelstativ af forskellige typer, væghængt, cykelbøjler og 45° nedstøbte.
• Levering og opsætning af værn ved kældertrappe.

Tømrer- og inventararbejder
• 1. stk. stort lukkede skrallerum.
• 2. stk. barnevognsrum lukket skur.
• 2 stk. enkel cykelafskærmning Pergola.
• 2 stk. dobbelt cykelafskærmning Pergola.

Legeredskaber (opsætning og levering)
• 2 stk. gyngestativ.
• 1 stk. legehus.
• 2 stk. sandkasse.
• 17 stk. trædestubbe.
• 19 stk. siddemøbel fritstående og væghængt.
• 4 stk. skiltning af brandveje.
• 2 Stk. pullert monteres.
• 6,5 lbm. panelhegn levering montering.
• 6 stk. tørrestativ monteres.
• 60 lbm. plankeværk levering og montering.

EL-arbejder
• 14 stk. skot armatur belysning i skure og pergola.
• 8 stk. sensorer, til skure og pergola.
• 450 lbm. kabler på væg i jord.
• Levering og komplet montage/tilslutning af ny fællesmåler

Afløbsarbejder
• 16 stk. rydning og bortkørsel af eksisterende brønde, tagbrønde og Afpropning af eksisterende ledninger.
• Højderegulering af eksisterende brønde og dæksler.
• 16 lbm. nye nedløbsbrønde med rist, levering og komplet montage.
• 5 stk. etablering af overløb fra regnbede levering og komplet montage.
• 5 stk. højvandslukke til overløb.
• Nye stikledninger, til nye riste, overløb og tagnedløb.
• TV-inspektion, af samtlige ledninger.
• Platonplade langs facade.

Malerarbejde
• Maling af skure, pergola og plankeværk.

Plantearbejder (levering og plantning)
• 650 m2 såning af græs.
• Stauder, engmåtte og løg.
• Slyngplanter.
• Træer og buske.
• Grønt-/sedumtag, og udlægning.
• Nedgravning og montering af affaldscontainer